YNGRspot - Studentavtale med fordelar

SFE <picture/>

YNGRspot er den perfekt avtale for deg som er student. Du betalar kun det som vi kjøper straumen for, og i tillegg får du med ei rekke supre bonusprodukt! Studietida blir ikkje det same utan straum. Bestill i dag for å sikre deg denne studentpakken. Kun tilgjengelig for nye kundar.

Bestill YNGRspot her

Du kan også bestille avtalen ved å sende SFE YNGR til 26166

Dette får du med på kjøpet:

  • 3 mnd gratis fastbeløp 
  • 2 gratis kinobilettar (Norgesbilletten) til valfri kino
  • 1 stk naudladar (ved bestilling innan utgongen av september)
  • 500 kWh tildelt din straumkonto*

Med YNGRspot betalar du den samme prisen som vi kjøper straumen for på straumbørsen NorPool, i tillegg til eit lovpålagt elsertifikat. Kvar du bur, bestemmer kva pris du får. Vi gir deg som student GRATIS fastbeløp i heile 3 månadar**. Etter det betalar du kun 19 kr/mnd i fastbeløp. Avtalen kan du få uansett kvar i landet du studerer, og fakturering skjer etterskotvis. I tillegg får du med ein eksklusiv bonuspakke for studentar heilt utan ekstra kostnad. 

Høyres dette ut som noko for deg? Denne straumavtalen er skreddarsydd for deg som er student, og den forutset at du har gyldig studentbevis. Avtalen har ingen binding, utover dei 3 månadane når vi betalar fastbeløpet. Vi følgjer deg opp kvart år i forhold til å få bekrefting på om du er aktiv student framleis, eller om statusen er endra. Alt handterast sjølvsagt digitalt, for vi er opptatt både av å spare miljøet, men også studentlånet ditt. Papirfaktura kostar nemlig 20 kr ekstra i månaden i gebyr. Du vil motta første faktura i posten, og deretter må du setje opp efaktura/AvtaleGiro sjølv i nettbanken din.

I tillegg til dette får du ved å laste ned kundeappen vår, eksklusiv tilgang på billettar til arrangement, konsertar og andre kundebonusar. Her har du også full kontroll på kundeforholdet ditt - i lomma, til ei kvar tid. Digg rett og slett! 

*Straumkontoen gjer det mogeleg for deg å spare opp kilowattimar (kWh) til seinare. Vi gir deg 500 kWh når du har vore kunde i 3 mnd. Etter det får du 200 kWh kvart år i påfyll. Desse kilowattimane kan du hente ut når du har spart opp 1000 kWh. Du har full kontroll på oppsparte kWh på miside og i kundeappen. 

**Bruddgebyr på 500 tilkjem om du bryt avtalen i løpet av desse 3 mnd. 

SFE Fast

Forutsigbar straumpris
31,96 øre/kWh

Fastbeløp 29 kr/mnd

Ingen påslag

Eitt års binding

YNGRspot

Den perfekte avtala for deg som er student + STOR BONUSPAKKE og 3 mnd gratis fastbeløp!

Fastbeløp 19 kr/mnd

Påslag 4.98 øre/kWh

Ingen binding*

God straum

Ein spotprisavtale som gir reint vatn og helse

Fastbeløp 33 kr/mnd

Ingen påslag

Ingen binding

SFE Standard

Straumpris utan dei største svingingane

Ingen fastbeløp

Ingen påslag

Ingen binding

Sunnfjordkraft

Straum med opphavsgaranti til innkjøpspris

Fastbeløp 25 kr/mnd

Påslag på 5,40 øre/kWh

Ingen binding