Enkle måtar å spare straum

SFE <picture/>

Straumtips 1
Ein av dei viktigaste, og kanskje mest undervurderte måtane ein kan spare straum på, er og ein av dei enklaste - senk innetemperaturen med 1 grad. For kvar grad ein senkar temperaturen inne, kan ein spare ca 5% av kostnadane til oppvarming. Tenk på dei romma du oppheld deg i - Kanskje du ikkje treng å ha varme på soveromma, men heller opne dørene for å sleppe inn varmen nokre timar før du legg deg?

Det er generelt anbefalt å ha en innetemperatur på 18-21 grader, men om det er vinter og kaldt så er det viktig med ein innetemperatur på minst 15 grader, slik at røra ikkje frys og sprekk. 

Straumtips 2
Kle heller på deg enn av deg! La mormor sin heimestrikka gensar kome til sin rett. Ta heller på deg eit ekstra lag med kle framfor å skru opp varmen.  

Straumtips 3
Trekk godt for gardinene i alle rom om natta eller når du skal reise vekk - dette reduserar varmetap.

Straumtips 4
Luft kjapt og effektivt - då unngår du at for mykje varme forsvinn ut, og at du ikkje “fyrer for kråkene”.

Straumtips 5
Det er ein god idé å droppe badekaret og heller ta ein kortare dusj i litt kaldare vatn. Ein skikkelig oppfriskar som reduserer straumforbruket. Etter oppvarming av heimen, går størstedelen av straumforbruket til oppvarming av varmt vatn. Med andre ord kan det vere mykje å spare. Det er også viktig å passe på at ein skrur kranen heilt igjen etter bruk - ein dryppande kran dryppe so mykje som 1 liter i timen! Pass difor på at kranen uansett står på kaldt vatn slik at du ikkje sløser med varmevatnet!

Straumtips 6
Reduser bruken av tørketrommel, og tørk so mykje du kan på stativ eller snor. Fyll også opp både vaskemaskin og oppvaskmaskin heilt før du set på - maskina bruker like mykje straum om den er full eller halvfull. I tillegg kan ein redusere straumforbruket ved å vaske mykje av klesvasken på 30 grader. Vask derfor på lavare temperaturar når du kan!

Straumtips 7
Slå helt av elektriske gjenstander når dei ikkje er i bruk. I staden for å la TVen stå i standby, så skru den heilt av. I tillegg er det lurt å trekke ut stikkontakten på elektriske apparat når dei ikkje er i bruk.

Straumtips 8
Kjøl ned maten før du set den inn i kjøleskapet, og avkjøl mat som er varm før du legg den i frysaren. På denne måten treng ikkje kjøleskapet og frysaren å bruke unødvendig mykje energi på å senke temperaturen grunna varm mat.

Straumtips 9
Invester i sparepærer framfor vanlege lyspærer, spesielt for utandørs bruk og i kalde rom. Vanlege lyspærer omdannar berre ca 5% av energien til lys, mens resten blir til varme. I ei sparepære blir 80% av energien brukt til lys, og dei varer mykje lengre enn vanlege lyspærer.

Straumtips 10
Vurder å investere i moderne, straumsparande panelovnar som har timer og kan variere mellom natt- og dag temperatur automatisk. Om du ikkje har anledning til å kjøpe heilt nye panelovnar, kan du alternativt kjøpe billegare timere som kan nyttast til panelovnane du allereie har heime. Desse set du enkelt og greit inn i stikkontakta di, og stiller inn sjølv.