SFE INNKJØPSPRIS

SFE Innkjøpspris følger daglig svingningene i markedet etter kraftbørsen Nord Pool. Hvor du bor i landet avgjør hvilken pris som gjelder for deg. Hver måned blir det beregnet en gjennomsnittspris fra kraftbørsen som blir justert for forbruket i ditt område i perioden. Resultatet en får da kaller vi "vektet områdepris" og den er grunnlaget for prisen ut til kunden den måneden. Avtalen forutsetter efaktura. Dersom efaktura ikke blir opprettet vil det forekomme fakturagebyr på 20 kr.

Du kan enkelt bestille SFE Innkjøpspris her

Standard vilkår

SFE Innkjøpspris

Strøm for deg som vil følge markedet

Fastbeløp 29 kr/mnd

Påslag på 4.98 øre/kWh

Ingen binding

SFE Fast

Forutsigbar strømpris
56,05 øre/kWh

Fastbeløp 29 kr/mnd

Ingen påslag

Et års binding

God straum

En spotprisavtale som gir rent vann og god helse i Zimbabwe

Fastbeløp 33 kr/mnd

Ingen påslag

Ingen binding

Sunnfjordkraft

Strøm med opphavsgaranti til innkjøpspris

Fastbeløp 25 kr/mnd

Påslag på 5,40 øre/kWh

Ingen binding

SFE Standard

Strømpris uten de største svingingene

Ingen fastbeløp

Ingen påslag

Ingen binding