ELSERTIFIKAT

Norge og Sverige innførte i 2012 en avtale om felles elsertifikatmarked. Dette er en økonomisk støtteordning som skal stimulere til økt produksjon av strøm fra fornybare energikilder. 

Hva betyr dette for strømkundene?
Stortinget har bestemt at ordningen skal finansieres gjennom strømregningen, med et påslag per kWh. I 2018 vil kostnaden for en husstand med et forbruk på 20 000 kWh være på omtrent 600 kr i året.

Hvordan fungerer ordningen? 
Kraftprodusenter som før 2020 bygger ut ny produksjon av energi fra fornybare energikilder, som vann, vind eller bioenergi, mottar et sertifikat fra Satnett per nye mWh de produserer. Dette kan de omsette videre, samtidig som kraftleverandører er pliktige til å kjøpe en viss mengde slike sertifikat. På denne måten skaper en økonomiske insentiv til å øke og fremskyve investeringer i fornybar og klimavennlig kraft i Norge og Sverige. Målet er å øke den samlede produksjonen av fornybar kraft i Norge og Sverige med 26,4 TWh, noe som tilsvarer forbruket til over 1,3 millioner husstander. 

 

Les mer om ordningen på NVE sine hjemmesider.