ELHUB - en ny felles måledatabase

SFE <picture/>

Elhub er et sentralt IT-system som skal effektivisere kraftmarkedet i Norge. Fra februar 2019 vil all håndtering av måledata, markedsprosesser og meldingsutvekslinger om flytting og opphør finne sted på en plass, i Elhub. Både netteiere og strømleverandører får nå en nøytral plass å forholde seg til mtp data som skal sendes og hentes, og alle aktører blir behandlet likt. 

Hvordan påvirker Elhub deg som kunde?

Elhub vil bidra til effektiv distribusjon av måleverdier av høy kvalitet og bedre utnytting av potensialet som ligger i de smarte strømmålerene (AMS) for både nettselskap, leverandører og sluttkunder. De smarte strømmålerene gir forbrukeren bedre informasjon om eget forbruk, og gir en mer nøyaktig avregning slik at du som kunde blir fakturert for ditt faktiske forbruk. Ditt forbruk blir overført til nettselskapet for det aktuelle området du bor i, for deretter å bli sendt inn til Elhub innen kl 09:00 påfølgende dag. Her vil kraftleverandøren få umiddelbar tilgang på det aktuelle forbruket. Elhub har høyt fokus på sikkerhet, og alle meldinger som blir sendt mellom de ulike aktørene er krypterte, og tilgang på data er begrenset. Dette gir økt personvern og sikkerhet for deg som kunde.
Les mer om Elhub her

Elhub Web Plugin for sluttbruker

Elhub Web Plugin er den delen av Elhub der du som sluttbruker får tilgang til egen informasjon om målepunkter med tilhørende måleverdier og kontrakter. Her styrer kunden selv hvem som skal ha tilgang til sine måledata, og det er kun sluttbruker som kan se og endre informasjon gjennom Web Plugin. 
Logg inn til Web Plugin her